I varetekt - om politi og politikk

Politifolk trues på fritiden

May 05, 2022 Politiets Fellesforbund Season 4 Episode 3
I varetekt - om politi og politikk
Politifolk trues på fritiden
Show Notes

Nær seks av ti politiansatte frykter at noe kan skje med dem eller familien som kan være knyttet til jobben de har i politiet. Og like mange har fått trussel om nettopp dette. Mange politiansatte lever derfor på skjulte adresser i mange år, har vakthold utenfor boligene sine og skjermer barna sine i frykt for at noe skal skje. To av disse er gjest i dagens podkast.