I varetekt - om politi og politikk

Politifolk trues på fritiden

May 05, 2022 Politiets Fellesforbund Season 4 Episode 3
Politifolk trues på fritiden
I varetekt - om politi og politikk
More Info
I varetekt - om politi og politikk
Politifolk trues på fritiden
May 05, 2022 Season 4 Episode 3
Politiets Fellesforbund

Nær seks av ti politiansatte frykter at noe kan skje med dem eller familien som kan være knyttet til jobben de har i politiet. Og like mange har fått trussel om nettopp dette. Mange politiansatte lever derfor på skjulte adresser i mange år, har vakthold utenfor boligene sine og skjermer barna sine i frykt for at noe skal skje. To av disse er gjest i dagens podkast. 

Show Notes

Nær seks av ti politiansatte frykter at noe kan skje med dem eller familien som kan være knyttet til jobben de har i politiet. Og like mange har fått trussel om nettopp dette. Mange politiansatte lever derfor på skjulte adresser i mange år, har vakthold utenfor boligene sine og skjermer barna sine i frykt for at noe skal skje. To av disse er gjest i dagens podkast.