I varetekt - om politi og politikk

Hvitvasking: Når kriminelt utbytte blir gjort «lovlig»

June 02, 2022 Politiets Fellesforbund Season 4 Episode 4
I varetekt - om politi og politikk
Hvitvasking: Når kriminelt utbytte blir gjort «lovlig»
Show Notes

Hvert år hvitvasker kriminelle store summer og verdier fra straffbare handlinger. Bare i 2021 ble over 1500 kontoer i en av landets største banker stengt på grunn av mistanke om hvitvasking og svindel. Men hvordan oppdages egentlig denne type kriminalitet og hvordan jobber politiet med å løse disse sakene?