I varetekt - om politi og politikk

Voldtekt - hvorfor henlegges så mange av disse sakene?

June 15, 2022 Politiets Fellesforbund Season 4 Episode 5
Voldtekt - hvorfor henlegges så mange av disse sakene?
I varetekt - om politi og politikk
More Info
I varetekt - om politi og politikk
Voldtekt - hvorfor henlegges så mange av disse sakene?
Jun 15, 2022 Season 4 Episode 5
Politiets Fellesforbund

Hvert år er det over 2000 voldtektssaker i Norge. Denne type kriminalitet er svært krenkende, smertefullt og inngripende i livet for de som blir utsatt for det, men likevel opplever mange at saken blir henlagt fordi det foreligger for lite bevis i saken. Hvordan jobber egentlig politiet med disse alvorlige sakene og hvorfor er det så vanskelig å få straffet de som utsetter andre for en voldtekt?

Show Notes

Hvert år er det over 2000 voldtektssaker i Norge. Denne type kriminalitet er svært krenkende, smertefullt og inngripende i livet for de som blir utsatt for det, men likevel opplever mange at saken blir henlagt fordi det foreligger for lite bevis i saken. Hvordan jobber egentlig politiet med disse alvorlige sakene og hvorfor er det så vanskelig å få straffet de som utsetter andre for en voldtekt?