I varetekt - om politi og politikk

Cold case - gamle drap, nye spor

April 28, 2021 Politiets Fellesforbund Season 2 Episode 16
Cold case - gamle drap, nye spor
I varetekt - om politi og politikk
More Info
I varetekt - om politi og politikk
Cold case - gamle drap, nye spor
Apr 28, 2021 Season 2 Episode 16
Politiets Fellesforbund

De aller fleste alvorlige kriminalsaker blir løst her i landet. Men det er likevel rundt 30 drapssaker hvor gjerningspersonen fortsatt går fri, og mange av sakene har vært et mysterium i over 20 år. Men dette hindrer ikke politiet i å igjen snu hver en stein. For hva finnes egentlig av spor i en sak etter så mange år, og kan dagens teknologi rett og slett føre til en oppklaring av en cold case? 

Show Notes

De aller fleste alvorlige kriminalsaker blir løst her i landet. Men det er likevel rundt 30 drapssaker hvor gjerningspersonen fortsatt går fri, og mange av sakene har vært et mysterium i over 20 år. Men dette hindrer ikke politiet i å igjen snu hver en stein. For hva finnes egentlig av spor i en sak etter så mange år, og kan dagens teknologi rett og slett føre til en oppklaring av en cold case?