I varetekt - om politi og politikk

Kriminelle under 15 år - hvordan kan politiet løse dette?

September 08, 2021 Politiets Fellesforbund Season 3 Episode 1
Kriminelle under 15 år - hvordan kan politiet løse dette?
I varetekt - om politi og politikk
More Info
I varetekt - om politi og politikk
Kriminelle under 15 år - hvordan kan politiet løse dette?
Sep 08, 2021 Season 3 Episode 1
Politiets Fellesforbund

Ungdom helt ned i 12-13-årsalderen som drev med grov vold, kjøp, salg og bruk av narkotika var et økende problem i Tromsø. Disse ungdommene, under kriminell lavalder, skapte en fryktkultur blant barn helt ned på barneskolen. Men så tok politiet grep.

Show Notes

Ungdom helt ned i 12-13-årsalderen som drev med grov vold, kjøp, salg og bruk av narkotika var et økende problem i Tromsø. Disse ungdommene, under kriminell lavalder, skapte en fryktkultur blant barn helt ned på barneskolen. Men så tok politiet grep.